logo
logo

Geen ambtenaren meer in het onderwijs!

OCW houdt een Internetconsultatie https://www.internetconsultatie.nl/normaliseringonderwijs over de aanpassingen van de onderwijswetten die noodzakelijk zijn om de overstap naar het reguliere arbeidsrecht te maken. Het openbaar onderwijs gaat in de nabije toekomst namelijk overstapen naar het reguliere arbeidsrecht. Leraren en ondersteunend personeel zijn dan geen ambtenaar meer. Overig personeel in dienst van de overheid (bijvoorbeeld het Rijk of een gemeente) blijft ambtenaar op grond van de Ambtenarenwet 2017 maar krijgt wel een arbeidsovereenkomst.
Op 8 november 2016 is het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aangenomen. Deze wet regelt de overstap naar het reguliere arbeidsrecht. Op basis van de Wnra zou personeel bij een door de overheid in stand gehouden openbare school (feitelijk een gemeenteschool), de openbare universiteiten, de KNAW, de KB en de Universitair Medische Centra toch nog ambtenaar blijven. Dat is natuurlijk niet logisch.
Personeel werkzaam in het bijzonder onderwijs is al gewoon werknemer. Personeel in dienst van het openbaaronderwijs is nu ambtenaar maar gaat werknemer worden. Alleen personeel in dienst van wat ik noem de “gemeenteschool” openbare Universiteiten etc. zou ambtenaar blijven. Het kabinet kiest er nu voor om het gehele openbaar onderwijs niet aan te merken als overheidswerkgever. Door deze aanpassing is al het onderwijspersoneel straks geen ambtenaar meer.

Comments are closed.