logo
logo

Compensatie transitievergoeding na ontslag wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid

Ook bij een dienstverband dat eindig vanwege langdurige ziekte moet de werkgever transitievergoeding betalen. Dit is zelfs zo als duidelijk is dat de werknemer nooit meer kan re-integreren. Veel werkgevers vinden dit niet terecht. Men heeft al twee jaar, en soms langer salaris doorbetaald. Inmiddels is er een wet aangenomen die het mogelijk maakt o de kosten van de transitievergeoing te verhalen op het UWV. Dit kan vanaf 1 april (geen grap) 2020 indiende arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Het UWV zal digitale formulieren ontwikkelen. Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers werd als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Op grond van de gewijzigde wettekst treedt de regeling op 1 april 2020 in werking. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij UWV. Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. De beoogde verlaging van de transitievergoeding per 1 januari 2020 op grond van de WAB strekt er mede toe dat de verwachte kosten van deze maatregel lager zullen uitvallen.

Comments are closed.